Service Agreement

KÄYTTÖSOPIMUS RIDENJOY WAKE PARK (Drop the system OY)
Viimeksi päivitetty: 30. maaliskuuta 2022

1 1. OSAPUOLET
1. Drop the system Oy, Y-tunnus: 2831195-1, osoite: Ulvilantie 19c B 70, 00350 HELSINKI, (jäljempänä ”Ridenjoy”);
2. Palvelun käyttäjä (jäljempänä ”Käyttäjä”)
Jäljempänä Ridenjoy wake park ja Käyttäjää voidaan kutsua yhdessä ”Osapuoliksi” tai yksin ”Osapuoleksi”.

2. SOPIMUKSEN KOHDE
Tämän sopimuksen (jäljempänä “Sopimus”) kohteena on Käyttäjän oikeus käyttää Ridenjoyn palvelua (jäljempänä “Palvelu”), seuraavasti:
2.1. veneiden, SUP-lautojen, vesilautojen sekä muiden vuokravälineiden ja niihin kuuluvien varusteiden (jäljempänä ”Vuokravälineet”) käyttöoikeus,
2.2. Ridenjoy Wake Park (jäljempänä ”Park”) vesilautailukaapeliradan (jäljempänä ”kaapelirata”) osoitteessa Ritokallionpolku 3, Munkkiniemi 00330 Helsinki, käyttöoikeus tämän sopimuksen voimassaolon ajaksi sovitussa ja maksetussa määrässä,
2.3. tekemällä ostoksia ridenjoy.fi sivuston verkkokaupassa.
Ridenjoy:lla on oikeus rajoittaa Käyttäjän oikeutta käyttää Vuokravavälineitä vesilautailukaapeliradalla mahdollisten myrskyjen ja muiden vastaavien tapahtumien takia.
Selvyyden vuoksi todetaan, että tämä sopimus on osa Käyttäjän ja Ridenjoy:in välillä solmittua sitoumusta (jäljempänä ”Sitoumus”).

3. KÄYTTÄJÄN YLEISET OIKEUDET JA VASTUUT
3.1. Käyttäjän on oltava täysivaltainen ja vähintään 18 –vuotias voidakseen solmia tämän sopimuksen.
3.2. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa, että hänellä on tarvittavat valmiudet ja oikeudet käyttää Palvelua, Vuokravälineitä ja Kaapelirataa .
3.3. Palvelun käyttäminen edellyttää, että käyttäjä huolehtii Vuokravälineistä ja kaapeliradasta kuin se olisi hänen omansa. Vesillä on käyttäydyttävä aina hyvien tapojen mukaisesti. Vesillä otetaan huomioon muut veneilijät ja vesillä olevat, veneen kapteenina Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan niin Vuokravälineiden kuin kyydissä olevien turvallisuudesta.
3.4. Käyttäjä saa käyttää Vuokravälineitä vain omaan yksityiskäyttöönsä. Käyttäjä ei saa käyttää Vuokravälineitä kaupallisiin tarkoituksiin.
3.5. Käyttäjä huolehtii Vuokravälineiden siisteydestä ja ylläpidosta. Ridenjoy on määritellyt Vuokravälineiden siivouksen osalta sanktiomaksun, joka peritään, mikäli siisteys ohjeistusta ei ole noudatettu.
3.6. Käyttäjän on noudatettava aina Ridenjoy:in ohjeistuksia loppusiivouksen ja palautuksen osalta.
3.7. Vieraillessaan Ridenjoy vesilautailupuistossa ja käyttäessään vesilautailun Kaapelirataa ja muita puiston urheiluvälineitä Käyttäjä sitoutuu vapaaehtoisesti noudattamaan seuraavia ohjeita ja lupaa noudattaa Parkin seuraavia käyttäytymissääntöjä:
3.7.1. Vesihiihto ja vesilautailu Kaapeliradalla, melontaa tai SUP-lautailua, sekä skeittailu rampissa ja trampoliinilla hyppiminen ovat urheilulajeja, joissa voi tapahtua onnettomuuksia. Käyttäjä ottaa täyden vastuun niistä kaikista. Kaapeliradan käyttö on Käyttäjän omalla vastuulla ja hän ymmärtää kelluvien esineiden kuuluvan radalle.
3.7.2. Kaikki mahdolliset vammat ja onnettomuuksien seuraukset ovat Käyttäjän omalla henkilökohtaisella vastuulla. Yhtiö ei vastaa tapahtuneista vahingoista tai vammoista. Luovun kaikista rikosoikeudellisista tai siviilioikeudellisista vaateista yhtiötä kohtaan, joita radan käyttäminen mahdollisesti aiheuttaa.
3.7.3. Käyttäjä noudata Parkin turvallisuutta koskevia ehtoja ja osoitteessa www.ridenjoy.fi olevia ehtoja.
3.7.4. Ajon aikana käyttäjän tulee Kaapeliraadalla:
noudattaa aina operaattorin ohjeita,
käyttää kypärää ja pelastusliiviä,
tutustua etukäteen rataan ja sen välineistöön ennen niiden käyttöä,
välttää tekemästä liian vaikeita temppuja ilman operaattorin suostumusta,
tehdä temppuja vain niille osoitetuilla alueille,
pitää kapulasta kiinni vain käsillä, eikä kiertää köyttä itsensä tai harrastusvälineiden ympäri,
evien käyttäminen hyppyreillä ja boxeilla on kielletty, koska niiden vahingoittavan niitä,
lautailla tai hiihtää vain vapaalla vesialueella,
olla häiritsemättä operaattoria, kun hän käyttää ohjainta.
3.7.5. Allekirjoittamalla tämän Sopimuksen Käyttäja vahvista että:
hänellä ei ole sairauksia, jotka estävät Kaapeliradan tai muiden urheiluaktiviteettien käytön,
hän ymmärrä, että käyttäytymis- ja turvallisuussäännöt estävät harrastamisen alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena ja oikeuttavat poistamaan hänet alueelta,
hän ymmärtää olevansa vastuussa muille vierailijoille aiheuttamistaan vahingoista,
hän tuntee nämä kohdassa 3.7. esitetyt säännöt, ne ovat hänelle selkeitä ja ymmärrettäviä.
3.7.6. Jos Käyttäjä on alaikäisen henkilön huoltaja, hän hyväksyy täysin tämän Sopimuksen ehdot koskien sitä henkilöä. Käyttäjä sitouduu seuraamaan ja vastaamaan, että huollettava käyttäytyy Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

4. VUOKRAVÄLINEIDEN VARAUS, NOUTO, KÄYTTÖ JA PALAUTUS
4.1. Vuokravälineiden varaus
Käyttäjä voi tehdä varauksia ridenjoy.fi varausjärjestelmässä (jäljempänä ”Varaus”) . Varaukset oikeuttavat käyttäjän käyttämään Vuokravälineitä Puiston aukioloaikoina, varattuna aikana (jäljempänä ”Vuokra-aika”).
4.2. Vuokravälineiden nouto
Käyttäjä saa varauksen yhteydessä varausvahvistuksen ja ohjeet Parkiin pääsyä varten. Palvelun tai vuokravälineen vastaanottamiseksi tulee saapua Ridenjoyn vastaanottoon 20-15 minuuttia ennen varattua aikaa ilmoittautumista ja laitteiden vastaanottamista varten.
4.3. Vuokravälineiden käyttö
4.3.1. Käyttäjä toimii aina Vuokravälineiden haltijana ja vastaa sen turvallisuudesta koko Vuokra-ajan. Mikäli Vuokra-aikana Vuokravälineet tuodaan maihin, on Käyttäjän valvottava ettei Vuokravälinet kolhiinnu tai ettei sitä varasteta. Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan Vuokravälinestä kuin omastaan sekä noudattamaan Vuokravälineen käytössä erityistä huolellisuutta ja varovaisuutta. Käyttäjä sitoutuu käyttäessään Vuokravälineitä noudattamaan voimassa olevia lakeja ja ohjeita.
4.3.2. Mikäli Käyttäjä ei itse käyttää Vuokravälineitä, tulee Käyttäjän varmistaa, että Vuokravälineitä käyttävä henkilö täyttää ja ymmärtää tämän sopimuksen käyttöedellytykset sekä sitoutuu noudattamaan niitä. Käyttäjä on vastuussa kaikista toimista, joita Vuokravälineittä käyttävä tekee Vuokra-aikana.
4.4. Vuokravälineiden palautus
Käyttäjän on palautettava Vuokravälineet Vuokra-ajan kuluessa samaan paikkaan, jossa Käyttäjä vastaanotti ja sai Vuokrakaluston haltuunsa. Käyttäjän on Vuokravälineitä palauttaessaan päätettävä Varaus Palvelun kautta. Käyttäjän Varaus ja Vuokra-aika päättyvät, kun Vuokravälinet on palautettu ja palautusprosessi on suoritettu Palvelussa.
Käyttäjän tulee palauttaa Vuokravälineet asianmukaisesti Parkin henkilokunnan ohjeiden mukaan, siistinä sille tarkoitettuun paikaan. Käyttäjä huolehtii, että Vuokravälineet ovat vähintään yhtä siistissä ja käytettävässä kunnossa kuin ne olivat Vuokravälineiden luovutuksen yhteydessä.
4.5. Varauksen peruminen
Käyttäjä voi peruuttaa Varauksen veloituksetta, kun peruutus tehdään vähintään 24 tuntia ennen Vuokra-ajan alkua. Lisäksi varauksen voi peruuttaa lähtöpäivänä ilman veloitusta, mikäli ennustetut sääolosuhteet vaarantavat Käyttäjän turvallisen käytön, Käyttäjä sairastuu tai Käyttäjälle ilmenee lähtöpäivänä jokin muu näihin verrattavissa oleva painava syy, joka estää käytön kyseisenä päivänä.
4.6. Vuokralaitteiden käytön valvonta
Parkin henkilökunnan edustajalla on oikeus antaa Vuokravälineiden käyttöä koskevia ohjeita ja vaatia niiden asianmukaista toteutusta Vuokra-aikana, virheellisen käytön sattuessa Parkin henkiökunnalla on oikeus vaatia välitöntä Vuokravälineiden palauttamista ja kieltäytyä Palvelusta ilman selitystä.
5. RIDENJOY:N VELVOLLISUUDET LUOVUTETTAESSA VUOKRAVÄLINEITÄ KÄYTTÄJÄLLE
Ridenjoy:n on huolehdittava, että Vuokravälineet luovutetaan Käyttäjälle hyväkuntoisena ja lain mukaisena. Lisäksi Ridenjoy varmistaa, että Käyttäjä saa riittävän opastuksen ja ohjeet Vuokravälineiden käyttöön.
Mikäli Käyttäjä ei saa Vuokravälineitä käyttöönsä Varauksen mukaisessa aikataulussa toisen Käyttäjän myöhästymisen johdosta, Ridenjoy palautaa Käyttäjälle varausmaksu. Mikäli myöhästymisen syynä on ylivoimainen este, Ridenjoy:lla ei ole velvollisuutta palauttaa varausmaksua tai maksaa korvausta.
6. PALVELUMAKSUT
Ridenjoy veloittaa Käyttäjältä palvelun kokonaismaksun aina ennen Palvelun suorittamista Palvelun ja Vuokra-ajan hinnan mukaisesti.
7. MAHDOLLISET VIKA- JA VAHINKOTILANTEET SEKÄ VUOKRAVÄLINEIDEN PALAUTUS VUOKRA-AJAN JÄLKEEN
Mikäli Käyttäjä havaitsee Vuokra-aikana Vuokravälineessä mitä tahansa vikoja tai Vuokravälineiden käytössä jotain outoa, taikka jos Vuokraväline tai jokin sen osa varastetaan tai muutoin katoaa Vuokra-aikana, on Käyttäjän ilmoitettava asiasta välittömästiParkin henkilökunnalle, Ridenjoy asiakaspalvelu puhelimeen tai sähköpostilla osoitteeseen info@ridenjoy.fi
Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Ridenjoy:lle 1000€ asti sen Vuokra-aikana tai Vuokra-ajan seurauksena (i) Vuokravälineelle ja sen osille sattuneet vahingot, (ii) Vuokravälineestä kadonneet osat ja varusteet ja (iii) kolmansille osapuolille aiheutuneet vahingot, joita Ridenjoy on joutunut syystä tai toisesta heille korvaamaan.
Ridenjoy veloittaa Käyttäjän Palveluun rekisteröidyltä maksukortilta yleisimmistä alle 1000 € vahingoista (jäljempänä ”Pienvahinko”) seuraavat minimikorvaukset:
Rikkoutunut mela 60 €
Evärikko 35 €
Kolhiintunut keula 300 €
Selkeä naarmu/kolhu laudan/veneen rungossa 500 €
Hävinnyt fenderi 30 €
Muu hävinnyt Veneen varuste 25 €
Rikkoutunut istuin 50 €
Rei’itetty SUP-lauta tai kumivene 50 €
Revitty märkäpuku – 100 €
Revitty iskuliivi – 60 €
Revitty keluntaliivi – 30 €
Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Ridenjoy:lle kokonaisuudessaan aiheuttamansa vahingot, ilman ylärajaa, jos Vuokravälineelle tai kolmannelle aiheutuneet vahingot tai Vuokravälineiden varkaus tai katoaminen ovat seurausta:
käyttäjän tahallisuudesta, törkeästä tuottamuksesta tai törkeästä huolimattomuudesta,
vuokravälineen käyttämisestä alkoholin tai muun vastaavan aineen vaikutuksen alaisena taikka rikolliseen tarkoitukseen,
vahingosta, jonka on aiheuttanut lemmikkieläin,
vahingosta, jonka syynä on Vuokravälineen käyttäminen lainvastaiseen tarkoitukseen,
siitä, että Käyttäjä on muutoin olennaisesti rikkonut tämän Sopimuksen ehtoja.

Lisäksi käyttäjä on velvollinen korvaamaan kolmannelle osapuolelle aiheutuneet vahingot kokonaisuudessaan, mikäli vahingot tai Vuokravälineiden varkaus tai katoaminen ovat syntyneet Vuokravälineiden suorittaessa hinausta tai joka johtuu hinauksesta toisen aluksen perässä, paitsi jos tämä tapahtuu sellaista toimista johtuen, joiden tarkoituksena on pelastaa ihmisten henki, tai siitä syystä, että Vuokraväline matkan aikana pelastaa tai yrittää pelastaa aluksia tai tavaraa.
Mikäli Vuokraväline ei ole palauttamisen yhteydessä kohdan 4.4 vaatimassa kunnossa, Ridenjoy:llä on oikeus veloittaa Käyttäjän Palveluun rekisteröidyltä maksukortilta kaikki laiminlyönnistä Ridenjoy:lle aiheutuneet kulut. Siivousmaksu on minimissään 30€.
Mikäli tehty Varaus perutaan vastoin kohdan 4.5 määräyksiä tai jätetään käyttämättä kokonaan, Ridenjoy:llä on oikeus veloittaa peruutuksesta koko varauksen hintaa vastaava summa Käyttäjän Palveluun rekisteröidyltä maksukortilta.
Peruutusmaksua ei veloiteta, mikäli Varaus jätetään käyttämättä sairastapauksen, sään tai muun painavan syyn vuoksi.
Mikäli Vuokraväline palautetaan Vuokra-ajan jälkeen, Ridenjoy:llä on oikeus veloittaa Käyttäjän Palveluun reksiteröidyltä maksukortilta 50 € viivästysmaksun.
Käyttäjän on Ridenjoy:n kirjallisesta vaatimuksesta maksettava vahinkojen korvaamisen varalle ns. omavastuumaksu, mikäli Ridenjoy havaitsee Käyttäjän palauttaessa vuokravälineessä vahinkoja. Omavastuuta koskeva maksu voi olla korkeintaan 1000 € suuruinen.
Mikäli Käyttäjä laiminlyö velvollisuutensa vahingon ilmoittamisesta Ridenjoy:lle, ja vahinko on laadultaan ilmeinen sekä merkittävä, Ridenjoy:llä on oikeus vaatia Käyttäjää maksamaan Ridenjoy:lle 1 000 € suuruinen sopimussakko. Mikäli Käyttäjän aiheuttama tämänkaltainen ilmoittamaton vahinko ylittää määrältään 1 000 € suuruisen sopimussakon, Ridenjoy:llä on sopimussakon lisäksi oikeus vaatia Käyttäjää korvaamaan 1 000 € ylimenevältä osalta aiheuttamansa vahinko.
Mikäli maksujen veloitus luottokortilta ei onnistu, Ridenjoy:llä on oikeus laskuttaa maksut Käyttäjältä jälkikäteen.
8. RIDENJOY:IN KORVAUSVASTUU KÄYTTÄJÄÄ KOHTAAN
Jos Vuokra-aikana Vuokravälineessä ilmenee mitä tahansa vikoja, jotka eivät ole seurausta Ridenjoy:in tahallisesta tai törkeän huolimattomasta toiminnasta, Käyttäjä hyväksyy, että Ridenjoy ei ole vastuussa mistään välittömistä tai välillisistä vahingoista, jotka ovat voineet syntyä vian seurauksena. Ridenjoy:n korvausvastuun enimmäismäärä on kuitenkin Käyttäjän maksamaa palvelun hintaa vastaava määrä.
9. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO, PÄÄTTYMINEN JA PURKAUTUMINEN
Tämä sopimus astuu voimaan Käyttäjän tilatessa Palvelun ja on voimassa toistaiseksi.
Ridenjoy:llä on oikeus Kauden kuluessa purkaa tämä Sopimus, jos käy ilmi, että Käyttäjä rikkoo olennaisesti tätä Sopimusta tai Sitoumusta tai että Käyttäjä ei Ridenjoy:n arvion mukaan kykene käsittelemään Vuokravälineitä asianmukaisesti tai jos käyttäjä rikkoo yleistä järjestystä puistossa. Tästä Käyttäjälle mahdollisesti syntyneitä kuluja ei korvata.
Ridenjoy:llä on yksipuolinen oikeus päättää tämä sopimus ja Palvelun käyttäminen kokonaisuudessaan mistä syystä tahansa.
10. SOPIMUSTA KOSKEVAT RIIDAT
Jos erimielisyyksiä ei voida ratkaista osapuolten välisillä neuvotteluilla, voi Käyttäjä saattaa asian kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Jos erimielisyydet saatetaan tuomioistuimen ratkaistavaksi, kanne on nostettava Käyttäjän asuinpaikkakunnan käräjäoikeudessa, ellei Käyttäjä halua nostaa kannetta Ridenjoy:n kotipaikkakunnan eli Helsingin käräjäoikeudessa. Jos Käyttäjä on elinkeinonharjoittaja, nostetaan kanne aina Helsingin käräjäoikeudessa.
11. ERITYISET EHDOT
Ridenjoy:lla on yksipuolinen oikeus tehdä Kauden aikana muutoksia Palvelun ja Vuokravälineiden varausehtoihin asiakaspalautteiden ja käyttöasteen perusteella sekä muita tässä sopimuksessa erikseen mainittuja muutoksia.
Lisäksi Ridenjoy:lla on yksipuolinen oikeus siirtää tämä sopimus kolmannelle. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää sopimusta kolmannelle.
Mikäli tämän sopimuksen solmii Suomessa asuva henkilö ja tämän sopimuksen suomen- ja englanninkielisten versioiden välillä ilmenee ristiriitaisuuksia, saa suomenkielinen versio etusijan englanninkieliseen versioon nähden.

 

 

 

 

RIDENJOY WAKE PARK (Drop the system OY) service agreement
Last updated: March 30, 2022
1 PARTIES
1.1. Drop the system Oy, Business ID: 2789909-5 (hereinafter ”Ridenjoy wake park”)
1.2. User of the service (hereinafter ”User”)
1.3. Hereinafter Ridenjoy wake park and the User may be referred together as “Parties” or individually as “Party”.

2 SUBJECT OF THE CONTRACT
The subject of this contract (hereinafter “Contract”) is the User’s right to use Ridenjoy’s service (hereinafter “Service”), namely:
2.1 the right to use boats (kayaks and rafts), SUP-boards, wakeboards, wetsuits, vests, helmets and other rental equipment and the equipment belonging to them (hereinafter “Rental equipment”), for the duration of this agreement in the booked and paid time,
2.2 the right to use cable reverce system for Wakeboarding (hereinafter “Cableway”) situated at Ridenjoy wake park (hereinafter “Park”), Ritokallionpolku 3, Munkkiniemi 00330 Helsinki, for the duration of this agreement in the booked and paid time,
2.3 making purchases in the on-line store ridejoy.fi

Ridenjoy has the right to limit the User’s right to use the Rental Equipment and the Cableway in case of possible storms and other similar events.
For the sake of clarity, it shall be stated that this Contract is a part of the agreement between the Ridenjoy and the User (hereinafter the “Agreement”).

3 THE USER’S GENERAL RIGHTS AND RESPONSIBILITIES
3.1 The User must be legally competent and at least 18 years of age to conclude this Contract.
3.2 The User warrants that he/she has all the necessary rights and skills to use the Service, Rental equipment and the Cableway.
3.3 The User shall take care of the rental equipment and the Cableway as if they were his/her own. The User shall behave according to good boating practices when using the Boat. While using the a floating craft of a Rental Equipment , the User must always take into consideration the other boaters and others in the water, and as a captain, the User must ensure the safety of his/her own passengers and take care of the Rental Equipment .
3.4 The User shall use the Rental Equipment only for his/her own personal use. The User shall not use the Rental Equipment for commercial purposes.
3.5 The User is responsible for the cleanliness and maintenance of the Rental Equipment. A cleaning penalty fee will be charged from the User if the instructions of the cleanliness have not been complied with.
3.6 The User shall always comply with Ridenjoy’s instructions concerning the cleaning and return of the Rental Equipment.
3.7 When visiting the Park and using the Cableway and all other sports facilities of the Park, the User voluntarily undertakes and agrees to follow the following instructions and the rules of conduct in the Park:
3.7.1 Riding a Cableway for water skiing and wakeboarding as well as skating in miniramp or jumping on a trampoline are an extreme sports and carry a risk of life and health, which User fully assumes. Riding a Cableway and using floating obstacles or doing other extreme sport activities is User’s own desire and on his responsibility.
3.7.2 The User agree that any injuries and any consequences of accidents that he/she receives while riding the Cableway will be on his/her personal responsibility. Ridenjoy is not responsible for any damage to health, injuries or other damage I received during the ride. The User disclaimes all types of criminal or civil suits and claims to Ridenjoy in connection with any injuries and damage User suffered from while riding on the Cableway or using other sport facilities and equipment.
3.7.3 The User complies with the terms of the Park’s safety document and the terms and conditions at www.ridenjoy.fi.
3.7.4 During riding on the Cableway:
the User have always to follow the operator’s instructions,
the User have always to wear a helmet and a life jacket,
the User have always to familiarize himself with the Cableway and obstacles before using them,
the User have always not to attempt to perform tricks above the personal level of riding,
the User have always to perform tricks only in the areas assigned for them,
the User have always to hold only on the handle of the halyard and only with hands,
the User have always to not ride on floating obstacles with boards with fins(keels),
the User have always before getting at an obstacle to make sure that the water area in the obstacle area is free,
the User have always not to wrap a halyard around myself or riding equipment,
the User have always not to disturb the operator when he / she controls the ride on a Cableway.
3.7.5 When signin this Contract the User confirms that:
he/she doesn’t have any diseases that could prevent riding on the cable track for water skiing or wakeboarding.
he/she understands that if he/she doesn’t follow the rules of behavior and safety, as well as when trying to ride on a Cableway under the influence of alcohol or drugs,he/she will be denied the use of a Cableway for water skiing or wakeboarding and access to the territory of Park.
he/she is responsible for the harm I caused on the property of the Park and towards other visitors.
he is familiar with these rules presented in section 3.7., they are clear and understandable to him/her.
3.7.6 If User is a responsible person (guardian) of an infant, he/she fully accepts and agree with the terms of this Contract regarding the infant for whom he/she is responsible for. User undertakes to monitor compliance of behavior of an infant with rules and terms of this Contract at his/her own response.

4 RESERVING, PICKING UP, USING AND RETURNING OF RENTAL EQUIPMENT

4.1. Reserving of Rental Equipment
The user can use the ridenjoy.fi reservation system by making reservations (hereinafter “Reservation”) through the Service. Reservations entitle the User to use Rental Equipment during the Park’s opening hours , during the reserved period of time (hereinafter “Rental Period”).
4.2. Picking up the Rental Equipment
When booking, the User receives a booking confirmation and instructions for getting to the Park. To receive the service or rental equipment, you must arrive at Raidenjoy’s reception 20-15 minutes before the scheduled time to register and receive the equipment.
4.3. Using the Rental Equipment
4.3.1. The User always acts as the possessor of the Rental Equipment and is responsible for its safety throughout the Rental Period. If the Rental Equipment is taken ashore during the Rental Period, it is the User’s responsibility to ensure that the Rental Equipment is not damaged or stolen. The User has an obligation to take care of the Rental Equipment as well as a careful person takes care of his/her own, and exercises special care and caution when using the Rental Equipment. When using the Rental Equipment, the User agrees to comply with all laws and the like.
4.3.2. If the User does not use the Rental Equipment himself/herself, the User must ensure that the person using the Rental Equipment fulfills, understands, and agrees to comply with the prerequisites that are required from the User under this Contract. The User is responsible for all actions of the person using the Rental Equipment during the User’s Rental Period.
4.4. Returning of rental equipment
The user must return the Rental Equipment within the Rental Period to the same place where the User received and took over the Rental Equipment. The User shall end the Reservation through the Service when returning the Rental Equipment. The User’s Reservation and Rental Period shall end when the Rental Equipment has been returned and the returning process has been carried out in the Service.
The User shall return the Rental Equipment properly cleaned and in the designated place, according to the instructions of the Park’s staff. The User shall ensure that the Rental Equipment is at least as clean and usable condition as it was at the time of the Rental Equipment’s handover.
4.5. Cancelling a Reservation
The User may cancel his/her Reservation free of charge if the cancellation is made at least 24 hours before the beginning of the Rental Period. In addition, the Reservation can be canceled, without penalties, during the same day the Rental Period is supposed to start, if the User is unable to experience a safe Service experience due to dangerous weather conditions, the User becomes ill, or any other weighty reason comparable to these becomes apparent to the User which prevents Service on that date.
4.6. Control of the use of rented equipment
Ridenjoy, represented by the Park stuff, has the right to give instructions regarding the use of the Rental Equipment and demand their proper implementation during the Rental Period, in case of improper use, the Park stuff has the right to demand the immediate return of the Rental Equipment and refuse the Service without explanation.
5. RIDENJOY’S OBLIGATIONS WHEN HANDING RENTAL VEHICLES TO THE USER
Ridenjoy shall ensure that the Rental Equipment is handed over to the User is in a good condition fulfills all requirements of the law. In addition, Ridenjoy shall ensure that the User receives adequate guidance and instructions on how to properly use the Rental Equipment.
If the User does not receive the Rental Equipment in accordance with the Reservation due to the delay of another user, Ridenjoy will return the reservation fee to the User. If the reason for the delay is force majeure, the Ridenjoy does not have an obligation to return the reservation fee or pay any compensation.
6. SERVICE FEES
Ridenjoy always charges the User the total payment for the Service before performing the Service according to the price of the Service and Rental Period.
7. POSSIBLE FAULTS, DAMAGE AND RETURNING THE RENTAL EQUIPMEN AFTER THE RENTAL PERIOD
If, during the Rental Period, the User notices any defects in the Rental Equipment or something strange in the use of the Rental Equipment, or if the Rental Equipment or any of its parts are stolen or otherwise lost during the Rental Period, the User must immediately notify Ridenjoy, either by demonstrating to the Park staff, calling Ridenjoy customer service or by email to info@ridenjoy.fi

The User is liable to reimburse Ridenjoy up to the maximum of €1,000 for (i) Damages to the Rental Equipment and its equipment, (ii) parts and equipment missing from the Rental Equipment and (iii) any damages to third parties that Ridenjoy has reimbursed for reasons that have happened during the Rental Period or as a result of it.
Ridenjoy shall charge the User’s payment card registered to the Service the following fees for the most common damages that are under 1 000 € (hereinafter “Minor Damage”):
Broken paddle €60
Fin 35 €
Battered bow €300
Clear scratch/dent on the body of the board/boat €500
Lost Fender €30
Other lost boat equipment €25
Broken boat seat €50
Punctured SUP board or rubber boat €50
Ripped wetsuit – €100
Ripped shock vest – €60
Ripped life vest – €30
Where the User causes damages to the Rental Equipment or a third party or where the User’s actions or inactions cause the theft or disappearance of the Rental Equipment, The User has an obligation fully reimburse Ridenjoy for all the damages suffered by Ridenjoy as a result of the said activity if the damages are due to:
deliberate action or gross negligence of the User,
use of the Rent Equipment or Cableway under the influence of alcohol or another similar substance or for a criminal purpose,
an action of a pet,
for damage caused by the fact that the vessel was not in seaworthy condition for a reason attributable to the User,
use of the Rental Equipment for an illegal purpose,
material breach of this Contract.

In addition, where the User causes damages to a third party, the User has an obligation to fully reimburse Ridenjoy for all the damages suffered by Ridenjoy as a result of the said activity if the damages are due to towing of the Rental Equipment that is carried out by the other vessel, unless the towing is carried out to save human lives or vessels or cargo.
If the User does not return the Rental Equipment in accordance with Section 4.4 (placing, cleaning), Ridenjoy has the right to charge the payment card registered by the User in the Service with all expenses caused to Ridenjoy that arise from the non-compliance. The minimum cleaning fee is €30.
If the Reservation is cancelled against the provisions of Section 4.5 or the Rental Period is not used at all, Ridenjoy has the right to charge the payment card registered to the User’s Service for the amount corresponding to the price of the entire reservation.

Cancellation fee shall not be charged in case of an illness of the User, bad weather or other such compelling reason.

If the Rental Equipment is returned after the Rental Period, Ridenjoy has the right to charge a €50 fee from the payment card registered to the User’s Service.

If Ridenjoy detects any faults or damages in the Rent Equipment returned by the User, the User must pay a deductible payment to Skipperi at the written request of Skipperi. The deductible payment may be up to 1 000 €.

If the User does not inform Ridenjoy about the damage he/she has caused to the Rental Equipment, and the damage is by nature obvious and severe, the User shall pay 1000 € contractual penalty if Ridenjoy so demands. Where such damages exceed the 1000 € contractual penalty, the User shall also compensate for the damages exceeding 1000 € if Ridenjoy so demands.

If it is not possible to charge the payments from the credit card, Ridenjoy has the right to invoice the User for the payments afterwards.

8. RIDENJOY’S LIABILITY TOWARD THE USER
If the User detects any faults in the Rental Equipment during the Rental Period that are not a result of Ridenjoy’s intentional actions or gross negligence, the User accepts that Ridenjoy shall not be in charge of any direct or indirect damages that may have arisen as a result of the fault. Ridenjoy’s liability shall not be more than the amount of the price of the service paid by the User.

9. TERM AND TERMINATION
This Contract enters into force once the User orders the Service. This Contract is in force for an indefinite period of time.
Ridenjoy has the right to terminate this Contract with immediate effect if it becomes apparent that the User materially violates this Contract, or Agreement, or is not able to handle the Rental Equipment and the Cableway appropriately based on Ridenjoy’s assessment, or in case if the User violates public order in the park. The User shall not have a right to any expenses arising from the aforementioned.
Ridenjoy has the unilateral right to terminate this Contract and the Service in its entirety of with immediate effect for any reason.
10. DISPUTES CONCERNING THIS CONTRACT
If the Parties are unable to settle their disagreement by negotiation, the User can submit the matter to the Consumer Disputes Board or the District Court of the User’s habitual residence or the District Court of Helsinki, which is the court of Ridenjoy’s habitual residence. If the User is a legal person, the action must always be brought in the District Court of Helsinki.
11. SPECIAL CLAUSES
Ridenjoy has the unilateral right to make modifications to the reservation terms of the Service and Rental Equipment During the season based on customer feedback and level of use. Ridenjoy has also the unilateral right to make modifications to this Contract during the season where such modifications are specifically agreed upon in the Contract.

In addition, Ridenjoy has the unilateral right to transfer this Contract to a third party. The User does not have a right to transfer the Contract to a third parties.

If the User lives in Finland and there are any discrepancies between the English and Finnish versions of this Contract, the Finnish version is primary to the other versions.